پیچ کاری سنگ نما
۲۸
اردیبهشت

پیچ کاری سنگ نما با طناب راپل و بدون داربست و بالابر

پیچ کاری سنگ نما با طناب و بدون داربست در این مطلب ما روش پیچ کاری سنگ نما را توضیح میدهیم و در ادامه محکم کردن نمای ساختمان را...

ادامه مطلب