شستشوی شیشه های نما
۲۴
تیر

شستشوی شیشه های نما ,شستشوی نمای شیشه ای بدون داربست و بروش راپل

شستشوی شیشه های نما ,شستشوی نمای شیشه ای خدمات کار در ارتفاع شامل شستشوی شیشه های نما و نماشویی شیشه و شستشوی پنجرهای نمای ساختمان و کلیه خدمات نظافت...

ادامه مطلب