بستن دیواره پاسیو
۱۱
آبان

بستن دیواره پاسیو ,بستن دیواره حیاط خلوت,نصب توری مرغی پاسیو

بستن دیواره پاسیو,بستن دیواره حیاط خلوت,نصب توری مرغی پاسیو برای جلوگیری از ورود پرندگان روش بستن دیواره پاسیو بدون داربست و با طناب انجام میشود این نوع خدمات بروش...

ادامه مطلب