استخدام راپل کار
۱۳
خرداد

استخدام راپل کار , طنابکار ماهر , ارتفاع کار , راپلکار بدون داربست

استخدام راپل کار,طنابکار ماهر,ارتفاع کار,راپلکار گروه ارتفاع کاران راپلکو برای تکمیل کادر فنی خود استخدام راپل کار و طنابکار ماهر انجام میدهد این گروه از افراد واجد شرایط که...

ادامه مطلب