مسئول ریزش سنگ نما کیست؟
۰۱
اردیبهشت

مسئول ریزش سنگ نما کیست؟ مسئولیت ریزش سنگ نما

مسئول ریزش سنگ نما کیست؟ مسئولیت ریزش سنگ نما

مسئول ریزش سنگ نما کیست؟ معمولا این سوالی است که خیلی از مشتریان ما از ما میپرسند.

چرا این سوال پرسیده میشود؟

زیرا در سالیان اخیر شاهد ریزش سنگ بسیاری از ساختمان ها هستیم.

تک و توک دیده میشد که سنگ نمای ساختمان در گذشته ریزش کند.

در مطالب قبلی در باره نحوه پیچ رولپلاک نما و دیگر مطالب توضیحاتی داده شد.

مسئول ریزش سنگ نما چه کسی است؟

طبق تجربیات و پرسش های به عمل آمده مسئولیت ریزش سنگ های نما تا 5 سال به عهده سازنده بوده.

چرا که کم کاری از سازنده میباشد و نیروهای افغانی کار سنگکاری انجام میدهند.

آیا مدیر ساختمان هم در ریزش سنگ دخیل است؟

بعد از گذشت این مدت یعنی 5 سال مدیر ساختمان برای اینکه مسئولیت ساختمان را دارد مقصر شناخته میشود.

مدیر بودن در ساختمان مسئولیت دارد!

نمای ساختمان نشانگر شل بودن سنگ است

هر کسی میتواند با خواندن این مطالب تشخیص دهد که آیا نمای ساختمان نیاز به پیچ رولپلاک دارد یا خیر؟

نشست ساختمان

وقتی سنگ روی نمای ساختمان ترک میخورد و یا بند کشی های سنگ ها خالی میشود,

یعنی نمای ساختمان دچار مشکل شده است و سریعا نیاز به پیچ رولپلاک نما دارد.

تبله کردن سنگ نما و یا بیرون زدگی سنگ هم نشانگر نشست ساختمان میباشد.

 

 

پیچ کردن سنگ نما        شستشوی نما

 

 

ریزش سنگ نمای ساختمان

بعد از ریزش سنگ از نمای ساختمان به فکر پیچ رولپلاک آن و محکم سازی سنگها باشید و نه مقصر آن.

پیشنهاد شرکت راپل کو مقاوم سازی سنگهای نمای ساختمان میباشد.

بعد از ریزشهای مکرر سنگ نما قانونی در دست دولت قرار گرفته شد.

طی این قانون تمامی ساختمان هایی که سنگ کاری نمای آنها به اتمام رسیده است باید پس از اتمام,

عمل محکم سازی آنها بوسیله پیچ رولپلاک سنگ های آن انجام شود.